Logofilosofian ajaton viisaus puhuttelee - tässäkin ajassa

elämänarvot elämänviisaus ihmiskäsitys itsetuntemus logofilosofia logoterapia resilienssi viktor frankl
Avartamo blogi- Logofilosofian ajaton viisaus
Tunnetko logofilosofiaa?

Itävaltalainen psykiatri, lääketieteen, neurologian ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905-1997) joutui testaamaan kehittämäänsä tarkoituskeskeistä elämänfilosofiaa ääriolosuhteissa jouduttuaan toisen maailmansodan aikaan keskitysleirille.
Kokemustensa perusteella hän vakuuttui siitä, että ihmisen elämänhalua ylläpitävä voima on perimmäinen tahtomme löytää ja kokea tarkoitus elämällemme ja  elämäntilanteellemme.

Ajatonta ja maanläheistä elämänviisautta

Tarkoituskeskeisellä elämänfilosofialla ja siihen perustuvalla logoterapialla on paljon annettavaa ajassamme, elämän esittäessä yhä vaikeampia kysymyksiä meille kaikille nopeasti muuttuvassa maailmassa ja eri yhteisöjen jäseninä ja yksilöinä, työelämässä ja ihmissuhteissa.

Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Logoterapian ihmiskäsitys on kolmiulotteinen; ihminen nähdään ainutlaatuisena fyysisenä, psyykkis-sosiaalisena ja henkisenä kokonaisuutena. Logoterapia tähdentää ihmisen henkistä potentiaalia, omaa vastuuta ja vapautta vaikuttaa elämäänsä valinnoillaan.

Elämän mielekkyys syntyy itselle tärkeiden arvojen todeksi elämisestä

Kun elämä heittää meidät haasteisiin, joihin emme voi itse vaikuttaa, voimme aina valita oman suhtautumisemme tilanteeseen. Voimme myös herättää itsessämme ns. hengen uhmavoiman, avautua uusille mahdollisuuksille ja löytää uusia tarkoituksia elämäämme vaikeissakin tilanteissa ja olosuhteissa.
Juuri tässä korostuu logoterapiassa keskeinen käsitys ihmisen henkisen potentiaalin käyttöönotosta ja sen voimasta.

"Ärsykkeen ja reaktion välissä on tyhjä tila.
Tuossa tyhjässä tilassa meillä on voima valita reaktiomme.
Reaktiossamme on kasvumme ja vapautemme."

Viktor Frankl (Ihmisyyden rajalla)

 
Mitä logoterapeuttinen konsultaatio on?

Mihin ja kenelle se sopii?

Logoterapeuttinen konsultaatio tarjoaa tukea elämän solmuissa ja risteyksissä, esimerkiksi tilanteissa, joissa

  • punnitset vaihtoehtoja ja valintoja työssä tai yksityiselämässä
  • kohtaat vaativan elämäntilanteen tai muutostarpeen
  • kannat taakkaa, menetystä, syyllisyyttä tai muuta varjoa, josta haluat vapautua
  • koet stressiä, uupumusta, arvoristiiriitaa tai tarkoituksettomuuden tunnetta


Logoterapia ei ole psykoterapiaa eikä se korvaa terapiaa tai muuta tarvittavaa hoitoa, vaan pyrkii tukemaan ihmisen henkistä hyvinvointia ja avartamaan näkökulmia logofilosofian elämänmyönteisestä ja maanläheisestä viitekehyksestä.

Arvo- ja tarkoituskeskeinen keskustelu on tasavertaista dialogia, joka tukee asiakasta löytämään uusia näkökulmia tilanteessaan. Asian ja tilanteen tarkastelu laajemmasta perspektiivistä käsin auttaa mm. tarkastelemaan omia arvoja, kuuntelemaan omaa viisautta ja intuitiota ja tekemään tietoisia ja tarkoituksellisia valintoja.

Olet oman elämäsi asiantuntija

Asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Logoterapeutti on rinnallakulkija, jonka esittämät kysymykset parhaimmillaan auttavat avartamaan näkökulmia ja pohdintoja, kirkastamaan omia arvoja ja herättämään uusia oivalluksia.

Joskus tarvitaan vain yksi tapaaminen, joka voi avata solmun ja tuoda selkeyden pohdinnan alla olevaa asiaan.
Suuremman elämänmuutoksen tai muun haastavan elämäntilanteen rinnalla taas voi esimerkiksi viikottaisista tapaamisista olla juuri kaipaamaasi tukea vaativan vaiheen läpi.

Kiinnostuitko? Lue lisää Kartta ja Kompassi- mentoroinnista ja varaa aika maksuttomaan kartoituspuheluun.