Terapeutti, ohjaaja ja rinnallakulkija

Olen vuodesta 2011 alkaen tarjonnut asiakkailleni tukea elämän haasteissa ja stressinhallinnassa, muutoksissa ja valinnoissa logoterapian ja tietoisuustaitojen  (mindfulness) avulla.
Lisäksi ohjaan kehon ja mielen yhteyttä vahvistavaa Asahi-Health®  terveysliikuntaa ja joogaa. 

Tarjoan mentorointia yksityisesti ja ohjausta myös ryhmissä, kursseilla, workshopeissa ym. tilaisuuksissa, myös yrityksille.

Minua ohjaa missio auttaa asiakkaitani navigoimaan oman elämänsä kartalla ja auttaa heitä löytämään risteyksissä väylänsä kohti mielekästä ja merkityksellistä, tasapainoista elämää ja iloa.

 

On palkitsevaa saada jakaa hetkiä,
joissa asiakkaani näkökulma avartuu, taakka harteilta kevenee tai
kipinä innostukseen ja muutokseen herää.
 

Tieni tähän työhön

Vakuutuin tietoisuustaitojen ja logofilosofian yhteydestä ja parantavasta voimasta yli 10 vuotta sitten.
Olin toipumassa silloin vakavasta uupumuksesta ja ymmärsin, että keskeinen tekijä muutokseen on löytää aivan uudenlainen orientoituminen itseeni ja elämääni.

Onneksi löysin tietoisuustaidot ja logofilosofian!
Niistä tuli ensin pelastusrengas toipumiseen ja sitten kartta ja kompassi elämänmuutokseen.


Tietoisuustaidoissa ja logofilosofiassa puhuttelee molemmissa erityisesti se maanläheinen ja kokonaisvaltainen, elämänmyönteinen ihmiskäsitys, joka rohkaisee meitä syventämään itsetuntemustamme ja kehittämään henkistä ulottuvuuttamme, voimavarojamme ja viisauttamme.

Oma toipumisen tie ja syvä kiinnostus johti opiskelemaan logoterapeutiksi ja mindfulness-ohjaajaksi v. 2008-2011.
Matkan varrella kirkastui, että haluan jakaa kokemaani ja oppimaani tarjoamalla tukea toisille elämän haasteissa ja risteyksissä.

Taustallani on yli 20 vuoden työkokemus monipuolisissa tehtävissä asiakaslähtöisestä palvelusta ja koordinointi-, myynti-, markkinointi- ja viestintätehtävistä mm. restonomina matkailualalla, koordinaattorina aikuiskoulutusalalla ja itsenäisenä yrittäjänä.
Kaikista kokemuksista ammennan perspektiiviä kohtaamisiin asiakkaitteni kanssa.

Jokainen on itsensä ja oman elämänsä asiantuntija,
logoterapeuttina ja ohjaajana voin olla rinnalla tukena ja
suunnata taskulampulla valoa. 

 Mentorointini ja ohjaukseni perusta

Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon (engl. mindfulness) harjoittamisen ja logoterapian keskeisenä lähtökohtana on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys.
Ihminen nähdään ainutlaatuisena fyysisenä, psyykkis-sosiaalisena ja henkisenä kokonaisuutena. Keskiössä on ihmisen omien voimavarojen tunnistaminen, kehon ja mielen yhteyden ja henkisen ulottuvuuden vahvistaminen ja käyttöönotto.

Tietoisuustaidot ja logofilosofia korostavat molemmat ihmisen henkistä ulottuvuutta ja potentiaalia ilman uskonnollista tai ideologista sidosta.

 

Tietoisuus, 
vastuulliset valinnat

Logofilosofia ja tietoisuustaidot eivät kumpikaan päästä ihmistä "vähällä", vaan haastavat meitä kohtaamaan itsemme, tulemaan tietoisiksi omista arvoistamme ja tarkastelemaan omia valintojamme.

Tiedostamisen ja tunnistamisen kautta elämään avartuu uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Herääminen tietoisuuteen omasta vastuusta ja vapaudesta lisää kykyä tehdä tietoisia ja vastuullisia, valintoja niin arjessa kuin elämän isommissakin kysymyksissä.


Kokemus siitä, että on oman elämänsä myötäluoja vahvistaa luottamusta itseen ja  merkitystä ja mielekkyyttä elämään.

  

Hyväksyntä, avartuminen

 


Silloin kun emme voi vaikuttaa elämäntilanteeseemme, sairauteemme, muuhun tapahtumaan tai kohtalon iskuun elämässämme, meille jää aina mahdollisuus valita oma suhtautumisemme, asenteemme.
Voimme avartua, tunnistaa  vahvuutemme ja löytää uusia tarkoituksia elämässä.

Tietoinen hyväksyminen auttaa meitä kohtaamaan
muutoksia ja menetyksiä 

ja orientoitumaan uudelleen.

 

Voinko olla avuksi sinulle tai yhteisöllesi?   


Yrityspalveluni löydät tästä.   Ota yhteyttä ja kartoitetaan tilanne!

Lähetä viesti
Marjaliisa Majavesi

Logoterapeutti LTI®, Mindfulness-ohjaaja CFM®(MBSR)
Asahi Health® -ohjaaja, Seasonal Yoga -ohjaaja


Koulutukseni alalle

Tietoisuustaidot, mindfulness (MBSR)

2010-2011 Läsnäoleva vuorovaikutus, jatkokoulutuspäivät, CFM Finland Oy

2007-2010 mindfulness-ohjaaja CFM®, MBSR-menetelmä
(Jon Kabat-Zinnin Rentoutus- ja stressinhallintamenetelmä Mindfulness-based stress reduction)


Logoterapia

2010-2012 logoterapeutti LIF®, LTI® Suomen Logoterapiainstituutti Oy

2008-2010 logoterapiaohjaaja LTI®, Suomen Logoterapiainstituutti Oy


Jooga

2014-2015 Seasonal Yoga -opettaja (RYT 200), opettajat Suvi Hakala & Sue Woodd, Wellness & Balance Oy, Espoo


Asahi-Health®

2012 Asahi-Health® - ohjaaja, opettajat Mikkonen &  Mähönen, HelsinkiTyökokemus alalla

Vuodesta 2011 alkaen pääkaupunkiseudulla, tilauksesta myös muualla:

 • Logoterapeuttista konsultaatiota, läsnäolotaitojen ja stressinhallinnan ohjausta 

 • Avoimia ryhmiä, kursseja, workshoppeja ym. tilaisuuksia, myös yrityksille ja erilaisille yhteisöille (stressinhallinta, logoterapia, eri teemoilla mm. Kartta ja Kompassi-ryhmä, Luovuuden lähteillä -retriitti, stressinhallinnan ryhmät, kurssit ja viikonloput).

 • Kehon ja mielen yhteyttä vahvistavaa Asahi-Health terveysliikunnan ja  jooga ohjausta stressinhallinnan ja tietoisuustaitojen tukena.


  Palvelut myös online:

 • Mentorointi ja workshopit yksityisille ja yrityksille, liveryhmät online
 • Verkkokurssi: Minihuoltohetkiä keholle ja mielelle.
 • Verkkotuotteita/kursseja yrityksille ja yhteisöille myös tilauksesta.  

  Yritys- ja yhteisöasiakkaita, joiden henkilökunnalle ja/tai asiakkaille tilaisuuksia/kursseja mm:  Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Helsingin Diakonissalaitos, Helsinki Business College, Metropolia Nordea, Nuorten Exit ry, Ehyt ry, Helsingin Invalidien Yhdistys, Kirkkonummen mielenterveysyhdistys, Kalliolan Setlementti, Suomen Erityisherkät ry, Muistiliitto. 
  Kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta. Vastaan mielelläni tiedusteluihin ja suosituspyyntöihin. 

 • Vapaaehtoistyö 
  Toimin ajoittain vapaaehtoisena organisaatioissa, joiden toiminta on lähellä sydäntäni.


Ammattitaidon ylläpito

Oma harjoittaminen ja syvä mielenkiinto elämäntaitoihin on vienyt mm. seuraaviin koulutuksiin, ryhmiin, kursseille ja retriiteille:
 

 • HIljaisuuden retriitti,  Turku mindfulness ry, Kunstenniemi, 2022 ohjaaja Seija Mauro
 • Online Retreat, Mindfulness Teacher Cory Muscara, 2022
 • Asahi Nordic, täydennyskoulutuspäivä, Hki, 2021
 • Herkkä ja Vahva-valmennusryhmä, Marika Vepsäläinen, 2021
 • Positive Neuroplasticity  Training course for Professionals, Rick Hanson, Ph.D.,  2021
 • Positive Neuroplasticity  Training course, Rick Hanson Ph.D.,  2020
 • Joogaretriitti, ohjaaja Kirsi Englund,  Stockfårs 2020
 • Hiljaisuuden retriitti, Turku Mindfulness ry, Houtskär 2019
 • Hengitys -teemapäivä, Asahi Nordic ry, 2019 Hki
 • Feldenkreis-menetelmä workshop, Raisa Vennamo, 2019 Hki
 • Retriitti, Nirodha ry , 2018, Eerikkilän kartano
 • Retriitti, Nirodha ry , 2017, Eerikkilän kartano
 • Hiljaisuuden retriitti, Kunstenniemi 2017, Turku Mindfulness ry
 • Hiljaisuuden retriitti, Utö 2016, Turku Mindfulness ry, ohjaaja Seija Mauro
 • Seasonal Yoga advanced workshop, Sue Woodd, 2016
 • Hiljaisuuden Retriitti, Nauvo, 2016,Turku Mindfulness ry, ohjaaja Seija Mauro
 • Yimby-yhteisövalmennus, HDL, 2016
 • Mindfulness-based Action Reflection Learning (MBARL online)  for mindfulness teachers and facilitators, King's College, UK, 2015
 • Seasonal Yoga & Qigong Retreat, Ranska, Sue Woodd ja Suvi Hakala 2014
 • Mindfulness Silent Retreat, CFM Finland Oy, MBSR- trainer Bob Stahl 2014
 • Kehon liike ja ääni -kurssi, Pia Skibdahl & Annika Sarvela, 2013
 • Ääni ja intuitio-kurssi, Pia Skibdahl 2013
 • Seasonal Yoga and Qigong Retreat, Sue Woodd & Tina Hedrén, Ranska 2012
 • Stadin aikapankki, Aika parantaa-verkoston  (inhimillisen tuen toimintamallli) perustajaryhmän jäsen ja vapaaehtoistoiminta v 2011-2017
 • Chi Kung -kurssi, Kisakeskus, Riitta Kokko 2011
 • Meditatiivinen kirjoittaminen -retriitti, HDL 2011, 2013
 • TRE-menetelmän peruskurssi (Tension/Trauma releasing exercises) 2011
 • Retriitti, Sangha Vipassanagruppen, Bhante Rahula, Ruotsi 2011
 • Vedic Art -kurssit, Anne Kuntsi, Tmi OneStep 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Fisher-eroryhmä, Kalliolan setlementti 2009
 • Uniryhmä, Valkonauhaliitto ry 2009
 • Novat- elämäntaitoryhmä, Naistenkartano ry 2007-2009


Vastaan mielelläni tiedusteluihin!

Marjaliisa Majavesi
050-3210903
[email protected]
www.avartamo.fi 
y-tunnus 1801256-0