Tieni terapeutiksi ja ohjaajaksi

 

Omakohtainen kokemukseni vakuutti minut tietoisuustaitojen eli mindfulnessin ja logofilosofian hyödyistä ja parantavasta voimasta kymmenisen vuotta sitten.

Toivuin silloin vakavasta uupumuksesta ja ymmärsin että keskeinen tekijä muutokseen on löytää aivan uudenlainen orientoituminen itseeni ja elämääni.Onnekseni löysin silloin tietoisuustaidot ja logofilosofian. Niistä tuli minulle kartta ja kompassi toipumiseen ja elämänmuutokseen.

Tetoisuustaidoissa ja logofilosofiassa puhuttelee molemmissa se kokonaisvaltainen ja elämänmyönteinen ihmiskäsitys, joka rohkaisee meitä syventämään itsetuntemustamme ja kehittämään henkistä ulottuvuuttamme, voimavarojamme ja viisauttamme.

Oma toipumisen tie ja syvä kiinnostus johdatteli opiskelemaan logoterapeutiksi ja mindfulness-ohjaajaksi v. 2008-2011. Sillä matkalla kirkastui päivänselväksi, että haluan jakaa kokemaani ja oppimaani ja auttaa muita elämän haasteissa ja risteyksissä.

Taustallani on yli 20 vuoden työkokemus monipuolisissa tehtävissä matkailu-, myynti-, markkinointi- ja aikuiskoulutusaloilla sekä yrittäjänä, joista myös ammennan perspektiiviä kohtaamisiin asiakkaitteni kanssa.

"Jokainen on itsensä ja oman elämänsä asiantuntija,
logoterapeuttina ja ohjaajana voin olla rinnalla tukena,
"näyttää taskulampulla valoa" .

Olen vuodesta 2011 alkaen tarjonnut tietoisuustaitojen ja logofilosofian avulla tukea ja ohjausta elämän muutoksissa, valinnoissa, menetyksissä ja stressinhallinnassa asiakkailleni yksityisesti ja ryhmissä, kurseilla, workshopeissa ym. tilaisuuksissa, myös yrityksille.
Teen lisäksi vapaaehtoistyötä sydäntäni lähellä olevissa organisaatioissa.

Minua ohjaa vahva halu auttaa asiakkaitani navigoimaan oman elämänsä kartalla ja suuntaamaan  kompassinsa elämän risteyksissä kohti mielekästä ja merkityksellistä, tasapainoista elämää ja iloa.

 

On palkitsevaa saada jakaa hetkiä, joissa asiakkaani näkökulma avartuu,
taakka harteilta kevenee tai kipinä innostukseen ja muutokseen herää.

 

Olet lämpimästi tervetullut yksityiseen tapaamiseen, kursseille ja tilaisuuksiin!

Lue lisää ajankohtaisista tilaisuuksista ja kursseista

ja tästä lisätietoja Kartta ja kompassi- yksityisohjauksesta

Tutustu tästä asiakkaitteni kokemuksiin

 

Saat maltillisin välein 1-2 krt /kk harkittua postia, tietoa kursseista ja tilaisuuksista ja blogiartikkelini, josta toivon olevan sinulle hyötyä ja iloa.

Tilaa uutiskirje

Ohjaukseni lähtokohdat

Ihmiskäsitys

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon (engl. mindfulness) harjoittamisen ja logoterapian keskeisenä lähtökohtana on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Ihminen nähdään ainutlaatuisena fyysisenä, psyykkis-sosiaalisena ja henkisenä kokonaisuutena. Pyrkimyksenä on ihmisen henkisten voimavarojen tunnistaminen, vahvistaminen ja käyttöönotto.

Tietoisuustaidot ja logofilosofia korostavat molemmat ihmisen henkistä ulottuvuutta ja potentiaalia
ilman uskonnollista tai ideologista sidosta.

Tietoisuus, vastuulliset valinnat

Logofilosofia ja tietoisuustaidot eivät kumpikaan päästä ihmistä "vähällä", molemmat haastavat meitä kohtaamaan itsemme, tulemaan tietoisiksi omista arvoistamme ja tarkastelemaan omia valintojamme.

Tiedostamisen ja tunnistamisen kautta elämään avartuu uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Herääminen tietoisuuteen omasta vastuusta ja vapaudesta lisää kykyä tehdä tietoisia ja vastuullisia, omien tärkeiden arvojen ohjaamia valintoja niin arjessa kuin isommissakin elämän kysymyksissä.

Elämän kokemista mielekkäänä ja merkityksellisenä vahvistaa tietoisuus ja kokemus siitä,
että on oman elämänsä myötäluoja.

Hyväksyntä, avartuminen

Silloin kun emme voi vaikuttaa elämäntilanteeseemme, sairauteemme, muuhun tapahtumaan tai kohtalon iskuun elämässämme, meille jää aina mahdollisuus valita oma suhtautumisemme, asenteemme.
Hyväksyminen auttaa meitä avartumaan, tunnistamaan uusia vahvuuksia itsessämme ja löytämään uusia tarkoituksia elämässä.

Tietoinen hyväksyminen auttaa meitä kohtaamaan muutoksia ja menetyksiä
ja orientoitumaan uudelleen.

Koulutukseni alalle

Tietoisuustaidot, mindfulness (MBSR)

2010-2011 Läsnäoleva vuorovaikutus, jatkokoulutuspäivät, CFM Finland Oy

2007-2010 mindfulness-ohjaaja CFM®,MBSR-menetelmä

Lue lisää mindfulnessista

Logoterapia

2010-2012 logoterapeutti LIF®, LTI® Suomen Logoterapiainstituutti Oy

2008-2010 logoterapiaohjaaja LTI®, Suomen Logoterapiainstituutti Oy

Lue lisää logoterapiasta

Jooga

2014-2015 Seasonal Yoga -opettaja,(RYT 200), opettajat Suvi Hakala & Sue Woodd, Wellness & Balance Oy, Espoo

Lue lisää Seasonal Yogasta

Asahi-Health®

2012 Asahi-Health® - ohjaaja, opettajat Mikkonen &  Mähönen, Helsinki

Lue lisää Asahi-terveysliikunnasta


Kiinnostus ja oman harjoittamisen monipuolinen ylläpito on vienyt lisäksi mm. seuraaville kursseille, tilaisuuksiin ja retriitteihin:

Positive Neuroplasticity Training for Professionals, Rick Hanson, Ph.D.,  Online-course 2021
Positive Neuroplasticity Training, Rick Hanson Ph.D., Online-course 2020
Joogaretriitti, ohjaaja Kirsi Englund,  Stockfårs 2020
Hiljaisuuden retriitti, Turku Mindfulness ry, Houtskär 2019
Hengitys -teemapäivä, Asahi Nordic ry, 2019 Hki
Feldenkreis-menetelmä workshop, Raisa Vennamo, 2019 Hki
Retriitti, Nirodha ry , 2018, Eerikkilän kartano
Retriitti, Nirodha ry , 2017, Eerikkilän kartano
Hiljaisuuden retriitti, Kunstenniemi 2017, Turku Mindfulness ry
Hiljaisuuden retriitti, Utö 2016, Turku Mindfulness ry, ohjaaja Seija Mauro
Seasonal Yoga advanced workshop, Sue Woodd, 2016
Hiljaisuuden Retriitti, Nauvo, 2016,Turku Mindfulness ry, ohjaaja Seija Mauro
Yimby-yhteisövalmennus, Helsingin Diakonissalaitos, 2016
Mindfulness-based Action Reflection Learning (MBARL online)  for mindfulness teachers and facilitators, King´s College, UK, 2015
Seasonal Yoga & Qigong Retreat, Ranska, Sue Woodd ja Suvi Hakala 2014
Mindfulness Silent Retreat, CFM Finland Oy, MBSR- trainer Bob Stahl 2014
Kehon liike ja ääni -kurssi, Pia Skibdahl & Annika Sarvela, 2013,
Ääni ja intuitio-kurssi, Pia Skibdahl 2014
Seasonal Yoga and Qigong Retreat, Sue Woodd & Tina Hedrén, Ranska 2012
Stadin aikapankki, Aika parantaa-verkoston  (inhimillisen tuen toimintamallli) perustajaryhmän jäsen ja vapaaehtoistoiminnassa v.2011-2017
Chi Kung -kurssi, Kisakeskus, Riitta Kokko 2011
Meditatiivinen kirjoittaminen -retriitti, HDL 2011, 2013
TRE-menetelmän peruskurssi (Tension/Trauma releasing exercises) 2011
Retriitti, Sangha Vipassanagruppen, Bhante Rahula, Ruotsi 2011
Vedic Art -kurssit, Anne Kuntsi, Tmi OneStep 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Fisher- ryhmä, Kalliolan setlementti 2009
Uniryhmä, Valkonauhaliitto ry 2009
Novat-ryhmä, Naistenkartano ry 2007-2009