Tietoisuustaidot,
mindfulness

Tietoisuustaidot, mindfulness

Rentoutus- ja stressinhallintamenetelmä hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla
(MBSR, mindfulness-based stress reduction)

Jon Kabat-Zinn, ennaltaehkäisevän lääketieteen professori, Massachusettsin yliopistollisen sairaalan stressinhallintaklinikan perustaja, on kehittänyt 1970-luvulta alkaen hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon perustuvan MBSR-menetelmää.
Menetelmä kehitettiin aluksi pitkäaikaissairaiden kivun ja stressin hoitoon.
Myönteisten vaikutustensa ansiosta menetelmän sovellukset ovat levinneet ympäri maailmaa erilaisten fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoidosta myös urheilu-valmennukseen, työelämään ja osaksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.

Vaikutukset

Läsnäoloharjoitteilla on tutkitusti kokonaisvaltaisia myönteisiä vaikutuksia mm. stressiperäisten sairauksien ja niiden oireiden hoidossa (uupumus, unettomuus, ruoansulatushäiriöt jne). Säännöllinen harjoittaminen lisää rentoutumis-kykyä, itsetuntoa ja itsensä hyväksymistä ja mm.meditaation pysyviä myönteisiä vaikutuksia aivoihin on nykytieteen ansiosta todennettu luotettavin tutkimuksin.
Säännölliset tietoisuusharjoitukset edistävät stressin varhaista tunnistamista ja toimivat esim. uupumisen ja depression kohdalla herkkänä uusiutumista ehkäisevänä hälytysjärjestelmänä.

MBSR-menetelmä perustuu kokonaisvaltaiseen käsitykseen mielen ja kehon yhteydestä.
Huomiomme keskittäminen l.ankkuroituminen läsnäolevaan hetkeen aistien ja havainnoiden hengityksemme ja kehomme tuntemuksia kehittää tietoisuustaitojamme, pysymme "hereillä", tietoisuutemme itsestämme ja ympäristöstämme vahvistuu.

Säännöllisen harjoittamisen avulla tietoinen läsnäolo laajenee vähitellen harjoitteiden tekemisestä arkeemme.
Voimme pysähtyä kuuntelemaan itseämme ja omia rajojamme, tunteitamme ja tuntemuksiamme, ottaa kantaa niihin ja tehdä tietoisempia valintoja paitsi arjessamme myös koko elämäämme koskevissa päätöksissä ulkopäin ohjattujen tai automaattisten reaktioidemme sijaan.

"Pystyvyyden tunne -luottamus kykyysi kehittyä
vaikuttaa kykyysi kehittyä"

Kenelle mindfulness-harjoitteet sopivat?

 • Harjoitteet sopivat kaikenikäisille ja ovat sovellettavissa kaikenkuntoisille.
 • Harjoitteiden kautta kehitämme läsnäolotaitoamme, joka meillä kaikilla jo on, mutta joka saattaa kaivata elvytystä
  ja ylläpitoa.
 • Hyväksyvää tietoista läsnäoloa harjoitetaan yksinkertaisilla joogaliikkeillä, liikemeditaatiolla ja läsnäoloharjoituksilla, joihin ei liity uskonnollista tai ideologista vakaumusta tai mystiikkaa.
 • Harjoitusten perusta on ikivanhassa itämaisessa viisaudessa ja yksinkertaisissa harjoitteissa, joita on käytetty ja sovellettu eri muodoissa kautta aikojen.
 • On hyvä huomioida, että vaikka hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittaminen on yksinkertaista se ei ole helppoa.
  On suositeltavaa tehdä harjoituksia 30-45 min. päivittäin 4-8 viikon ajan, jotta voi arvioida harjoitusten vaikutuksia omaan elämään.
  Harjoittamisessa on suureksi eduksi asennoitua aloittelijan avoimella mielellä ja kiinnostuksella havainnoimaan oman kehon ja mielen tuntemuksia ja aistimuksia.

  Avartamon stressinhallintakurssit ja tilaisuudet löydät täältä: Ajankohtaista

  Huom: hyvä vaihtoehto pienryhmäkurssille on yksilöllinen stressinhallinnan ohjaus, kerron mielelläni siitä lisää.

   Ota yhteyttä!

Suositeltavaa kirjallisuutta

 • Jon Kabat-Zinn, Olet jo perillä, Basam Books, 2006
 • Jon Kabat-Zinn, Täyttä elämää, Basam Books,2007
 • Jon Kabat-Zinn, Kehon ja mielen viisaus, tietoisen läsnäolon parantava voima, Basam Books, 2008
 • Christopher K. Germer, Myötätunnon tie, Basam Books, 2010
 • Bob Stahl & Elisha Goldstein, Stressinhallinnan käsikirja, Tietoisen länsnäolon menetelmä, Basam Books, 2011
 • Rick Hanson, Richard Mendius, Buddhan aivot, käytännön neurotiedettä, Basam Books, 2011
 • Klemola Timo, Mindfulness, Tietoisuuden harjoittamisen taito, Docendo, 2015