Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Avartamon rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

www.avartamo.fi sähköpostilistalle kirjautuessa luovutetaan sähköpostiosoite Avartamon käyttöön. Käytöstä vastaa Marjaliisa Majavesi, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Avartamon asiakkaille ja uutiskirjeen tilaajille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja
Avartamon asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.
Avartamo.fi -sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Yhteystietojen poiston Avartamon sähköpostilistalta saa voimaan välittömästi ilmoittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä
Avartamo (y-tunnus: 1801256-0)
www.avartamo.fi
Marjaliisa Majavesi, puh. 050 3210903
Sähköposti: marjaliisa(at)avartamo.fi

Rekisterin nimi
Avartamo sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on Avartamon asiakkaan ja Avartamon välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilö on Avartamon asiakas tai rekisteröitynyt muussa yhteydessä Avartamon sähköpostituslistalle antamalla yhteystietonsa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Avartamon asiakkaille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin, tiedottamiseen ja toiminnan kehittämiseen.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön ja tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvollisuudesta.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite

Tietolähteet

Rekisteröity itse tai rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Avartamon ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan,  kun se on asianmukaista tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Avartamon sisäisiä käyttäjäoikeuksia, jotka luovuttaa Marjaliisa Majavesi. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Tarkistusoikeus

Reksiteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastupyynnöt osoitetaan Marjaliisa Majavedelle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia korjaamista

Avartamo oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Marjaliisa Majavedelle, yhteystiedot yllä.