Logoterapia

"Ärsykkeen ja reaktion välissä on tyhjä tila. Tuossa tyhjässä tilassa meillä on voima valita reaktiomme. Reaktiossamme on kasvumme ja vapautemme."
Viktor Frankl (Ihmisyyden rajalla)

Logofilosofia

Itävaltalainen psykiatri, lääketieteen, neurologian ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905-1997) joutui testaamaan kehittämäänsä tarkoituskeskeistä elämänfilosofiaa ääriolosuhteissa jouduttuaan toisen maailmansodan aikaan keskitysleirille.
Kokemustensa perusteella hän vaikuttui siitä, että ihmisen elämänhalua ylläpitävä voima on perimmäinen tahtomme löytää ja kokea tarkoitus elämällemme ja kulloinkin käsillä olevalle elämäntilanteellemme.

Logoterapian myönteisellä ja tarkoituskeskeisellä elämänfilosofialla on paljon annettavaa ajassamme, elämän esittäessä yhä vaikeampia kysymyksiä meille eri yhteisöjen jäseninä ja yksilöinä, työelämässä ja ihmissuhteissa.

Logoterapian ihmiskäsitys on kolmiulotteinen; ihminen nähdään ainutlaatuisena fyysisenä, psyykkis-sosiaalisena ja henkisenä kokonaisuutena. Logoterapia tähdentää ihmisen henkistä potentiaalia, omaa vastuuta ja vapautta vaikuttaa elämäänsä valinnoillaan. Elämän mielekkyys syntyy itselle tärkeiden arvojen todeksi elämisestä.
Kun elämä heittää meidät haasteisiin, joihin emme voi itse vaikuttaa, voimme aina valita oman suhtautumisemme tilanteeseen. Voimme myös herättää itsessämme ns. hengen uhmavoiman, avautua uusille mahdollisuuksille ja löytää uusia tarkoituksia elämäämme.
Juuri tässä korostuu logoterapiassa keskeinen käsitys ihmisen henkisen potentiaalin käyttöönotosta ja sen voimasta.

Logoterapeuttinen konsultaatio

Logoterapeuttinen konsultaatio tarjoaa valoa ja tukea elämän solmukohdissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa

  • punnitset vaihtoehtoja ja valintoja työssä tai yksityiselämässä
  • kohtaat vaativan elämäntilanteen tai muutostarpeen
  • kannat taakkaa tai varjoa, josta haluat vapautua
  • koet uupumusta tai tarkoituksettomuutta

Logoterapia ei ole psykoterapiaa eikä korvaa terapiaa tai muuta tarvittavaa hoitoa, vaan pyrkii tukemaan ihmisen henkistä hyvinvointia ja avartamaan näkökulmia logofilosofian elämänmyönteisestä ja maanläheisestä viitekehyksestä.
Tarkoituskeskeinen keskustelu on dialogia, joka tukee asiakasta löytämään tarkoituksellisia, vastuullisia ja vapaita valintoja tietoisena, omaa intuitiotaan ja viisauttaan kuunnellen. Ensimmäisellä tapaamisella kartoitetaan tilanne ja yhteistyön mahdollisuudet.
Yksilöllisesti ja tilanteesta riippuen, varaa tapaamiseen kiireetön, reilu tunti aikaa.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!

Tiedustelut ja ajanvaraus

MoMento

Motivaatiomentorointi
-  Itsetuntemusta ja oivalluksia!

Olemme kehittäneet yhdessä Anondo Oy:n Riikka Hovin kanssa uuden palvelun, itsetuntemusta kehittävän MoMento Motivaatiomentoroinnin.

Työskentelymenetelmässä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla Steven Reissin RMP Motivaatioprofiili ja Viktor Franklin tarkoituskeskeinen logofilosofia.
Nämä kaksi tarkastelutapaa tarjoavat toisiaan täydentävän tavan käsitellä omia motiiveja ja niiden taustalla vaikuttavia arvoja.

Motivaatiomentorointi tarjoaa tukea ja tietoa

  • Itsetuntemuksen kehittämiseen omien motiivien ja arvojen käsittelyn kautta
  • Muutosprosesseihin
  • Elämän risteyskohtiin ja valintatilanteisiin eri osa-alueilla (työ, ihmissuhteet, elämäntavat, harrastukset)

Noin kuukauden mittaisessa prosessissa osallistuja saa tuekseen kaksi työskentelytapaa ja kaksi asiantuntijaa käsitellessään henkilökohtaisia asioitaan prosessinomaisesti, omassa aikataulussaan kiirehtimättä.
Tutustu tilaamalla tästä maksuton MoMento Miniopas!

Tutustu tästä suosituksiin MoMento motivaatiomentoroinnista!

Jos koet tämän olevan juuri sinulle juuri nyt, kerron mielelläni lisää.        Ota yhteyttä!