Logoterapia

"Ärsykkeen ja reaktion välissä on tyhjä tila. Tuossa tyhjässä tilassa meillä on voima valita reaktiomme. Reaktiossamme on kasvumme ja vapautemme."
Viktor Frankl (Ihmisyyden rajalla)

Logofilosofia

Viktor E. Frankl

Itävaltalainen psykiatri, lääketieteen, neurologian ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905-1997) joutui testaamaan kehittämäänsä tarkoituskeskeistä elämänfilosofiaa ääriolosuhteissa jouduttuaan toisen maailmansodan aikaan keskitysleirille.
Kokemustensa perusteella hän vaikuttui siitä, että ihmisen elämänhalua ylläpitävä voima on perimmäinen tahtomme löytää ja kokea tarkoitus elämällemme ja kulloinkin käsillä olevalle elämäntilanteellemme.

Ajatonta ja maanläheistä elämänviisautta

Logoterapian myönteisellä ja tarkoituskeskeisellä elämänfilosofialla on paljon annettavaa ajassamme, elämän esittäessä yhä vaikeampia kysymyksiä meille eri yhteisöjen jäseninä ja yksilöinä, työelämässä ja ihmissuhteissa.

Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Logoterapian ihmiskäsitys on kolmiulotteinen; ihminen nähdään ainutlaatuisena fyysisenä, psyykkis-sosiaalisena ja henkisenä kokonaisuutena. Logoterapia tähdentää ihmisen henkistä potentiaalia, omaa vastuuta ja vapautta vaikuttaa elämäänsä valinnoillaan.

Elämän mielekkyys syntyy itselle tärkeiden arvojen todeksi elämisestä.

Kun elämä heittää meidät haasteisiin, joihin emme voi itse vaikuttaa, voimme aina valita oman suhtautumisemme tilanteeseen. Voimme myös herättää itsessämme ns. hengen uhmavoiman, avautua uusille mahdollisuuksille ja löytää uusia tarkoituksia elämäämme.
Juuri tässä korostuu logoterapiassa keskeinen käsitys ihmisen henkisen potentiaalin käyttöönotosta ja sen voimasta.

Logoterapeuttinen konsultaatio

Mitä logoterapeuttinen konsultaatio on?
Mihin ja kenelle se sopii?

Logoterapeuttinen konsultaatio on yksityisohjausta, joka tarjoaa tukea elämän solmuissa ja risteyksissä, esimerkiksi tilanteissa, joissa

  • punnitset vaihtoehtoja ja valintoja työssä tai yksityiselämässä
  • kohtaat vaativan elämäntilanteen tai muutostarpeen
  • kannat taakkaa tai varjoa, josta haluat vapautua
  • koet stressiä, uupumusta tai tarkoituksettomuuden tunnetta

Logoterapia ei ole psykoterapiaa eikä korvaa terapiaa tai muuta tarvittavaa hoitoa, vaan pyrkii tukemaan ihmisen henkistä hyvinvointia ja avartamaan näkökulmia logofilosofian elämänmyönteisestä ja maanläheisestä viitekehyksestä.

Tarkoituskeskeinen keskustelu on dialogia, joka tukee asiakasta löytämään uusia näkökulmia tilanteessaan. Asian ja tilanteen tarkastelu laajemmasta perspektiivistä käsin auttaa mm. tarkastelemaan omia arvoja, kuuntelemaan omaa viisautta ja intuitiota ja tekemään tietoisia ja tarkoituksellisia valintoja.

Olet oman elämäsi asiantuntija

Asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Logoterapeutti on rinnallakulkija, jonka esittämät kysymykset parhaimmillaan auttavat asiakasta avartamaan näkökulmiaan, selkeyttävät pohdintoja tai herättävät uusia oivalluksia.

Varaa tapaamiseen tai skypepuheluun kiireetön, reilu tunti aikaa.
Lisätapaamisista sovitaan aina yksilöllisesti, tarpeistasi ja tilanteestasi riippuen.

Joskus tarvitaan vain yksi tapaaminen, joka voi avata solmun ja tuoda selkeyden pohdinnan alla olevaa asiaan.
Suuremman elämänmuutoksen tai muun haastavan elämäntilanteen rinnalla taas voi esimerkiksi viikottaisista tapaamisista olla juuri kaipaamaasi tukea vaativan vaiheen läpi.

Lue lisää logoterapeuttisesta Kartta ja Kompassi- mentoroinnista ja varaa aika maksuttomalle kartoituspuhelulle.

Ota yhteyttä lisäkysymyksissä!