Palvelut

Ohjaukseni lähtökohdat

Ohjaukseni lähtokohdat

Ihmiskäsitys

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon (engl. mindfulness) harjoittamisen ja logoterapian keskeisenä lähtökohtana on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys.
Ihminen nähdään ainutlaatuisena fyysisenä, psyykkissosiaalisena ja henkisenä kokonaisuutena, pyrkimyksenä on ihmisen henkisten voimavarojen tunnistaminen, vahvistaminen ja käyttöönotto.

Tietoisuus, vastuulliset valinnat

Tiedostamisen ja tunnistamisen kautta elämään avartuu uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Herääminen tietoisuuteen omasta vastuusta ja vapaudesta lisää kykyä tehdä tarkoituksenmukaisia ja tietoisia ratkaisuja ja vastuullisia valintoja niin jokapäiväisessä arjessa kuin isommissa elämän haasteissa, omat keskeiset ja ohittamattomat arvomme tunnistaen ja niitä kunnioittaen.

Hyväksyntä, avartuminen

Silloin kun emme voi vaikuttaa elämäntilanteeseemme, sairauteemme, muuhun tapahtumaan tai kohtalon iskuun elämässämme, meille jää aina mahdollisuus valita oma suhtautumisemme.

Tietoisen hyväksymisen avulla voimme orientoitua uudelleen, etsiä ja tunnistaa uusia vahvuuksia, avartua löytämään uusia väyliä ja tarkoituksia elämäämme.

Yhteistyö ja palvelut yrityksille

Avartamo tarjoaa tilaisuuksia ja kursseja yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan yrityksille ja organisaatioille, ryhmille ja yhteisöille yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Ota yhteyttä kun etsit kokenutta ammattilaista kumppaniksi laadukkaan tilaisuuden tai koulutuksen järjestämiseen liittyen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen stressinhallinnan, tietoisuustaitojen (mindfulness), logoterapian, Asahi- terveysliikunnan ja joogan tuella!

Esimerkkejä tilaisuuksiinne:

Ryhmille / yhteisöille:

  • Säännöllinen hyvinvointi- ja stressinhoitohetki
  • Liikunta-rentoutussessio tilaisuuteenne
  • Tutustuminen tietoisuustaitoihin
    (merkitys stressinhallinnassa, arjessa, työssä, muutoksissa)
  • Tutustuminen logofilosofiaan
    (logoterapian mahdollisuudet ja merkitys arjessa ja työssä, elämän muutos-, haaste- ja valintatilanteissa)

Pyydä tarjous!

Työyhteisö-/tiimitilaisuus Avartamossa:

  •  Avartamo-tila omassa käytössänne 6 tuntia
  • Tilaisuutenne alkuun tai loppuun räätälöity rentoutus- tai liikuntasessio, workshop tai luento

250 e + alv 24% (max 8 hlöä)

Kysy lisää!

Yhteistyössä / asiakkaina mm.